Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Ārstniecība
Pēdējās izmaiņas veiktas:
10.10.2014

Studiju virziens Veselības aprūpe (tai skaitā Ārstniecības otrā līmeņa profesionālā studiju programma) ir akreditēts līdz 30.05.2019.

Fakultāte: Medicīnas fakultāte 
Iegūstamais grāds: ārsta grāds 
Studiju programmas direktore: prof. Ingrīda Rumba - Rozenfelde
Studiju programmas apjoms kredītpunktos: 240 kredītpunkti
Studiju programmas formas: PLK (pilna laika klātiene) - darba dienās, galvenokārt no 8:30 - 18:00 atkarībā no konkrētās dienas nodarbību plānojuma
Studiju programmas ilgums: 12 semestri (6 gadi) 
Studiju maksa (pilna programmas apguve): 16 920 EUR / 11891 LVL
Studiju maksa (1. studiju gadā): 2 820 EUR / 1982 LVL

Studiju vietu skaits: budžeta - 50, maksas - 120
Minimālais studentu skaits: 25

Studiju laikā jāapgūst A daļas kursi 222 kredītpunktu apjomā – Normālā anatomija, Neorganiskā ķīmija, Ievads šūnu bioloģijā, Medicīniskā latīņu valoda, Ievads medicīnas studijās, Psiholoģija, Fizika, Organiskā ķīmija, Vispārējā un speciālā histoloģija, Ģenētikas pamati, Bioķīmijas pamati, Medicīnas embrioloģija, Cilvēka fizio­loģija, Fizikālā, rehabilitācijas un sporta medicīna, Medicīnas bioķīmija, Mikrobioloģija, Parazitoloģija, Imunoloģija, Vispārē­jā patoloģija, Molekulārā ģenētika, Farmakoloģija, Iekšķīgo slimību propedeiti­ka, Vides veselība, Vizuālā diagnostika, Ķirurģijas elementi, Iekšķīgās slimības, Orgānu un sistēmu patoloģija, Dzemdniecība, Dermatoveneroloģija, Sabiedrī­bas veselība un epidemioloģija, Pediatrija, Ginekoloģija, Infekcijas, Ķirurģija, Neiroloģija, Uroloģija, Medicīnas vēsture un ētika, Narkoloģija, Oftalmoloģija, Otorinolarin­go­loģija, Onkoloģija, radioloģija, tiesu medicīna, Specializētā ķirurģija un anestezioloģija, Psihiatrija,  Neiroķirurģija, Ortopēdija. B kursi jāapgūst 10 kredītpunktu apjomā, bet C daļas kursi 8 kredītpunktu apjomā.

Studiju laikā paredzēta prakse – Klīniskās aprūpes pamati (prakse) (5.semestris), Klīniskā prakse (5., 7., 8., 10., 11.semestris); Neatliekamās un pirmās palīdzības kurss (prakse) (6.semestris); Mācību prakse ģimenes medicīnā (12.semestris); Mācību prakse iekšķīgajās slimībās (12.semestris); Mācību prakse ķirurģijā (12.semestris).

Starptautiskā sadarbība ERASMUS ir ar Helsinku Universitāti (Somija), Florences Universitāti un Bari Universitāti (Itālija), Plovdivas Medicīnas Universitāti (Bulgārija), Tesaloniku Universitāti (Grieķija), Koimbras Universitāti (Portugāle), Getingenes Universitāti (Vācija), Karolinskas Institūtu (Zviedrija), Tartu Universitāti (Igaunija), Utrehtas Universitāti (Nīderlande), Tuzlas Universitāte  (Bosnija&Hercogovina).

Darba iespējas: turpināt studijas rezidentūrā, strādāt sertificēta ārsta uzraudzībā, kā arī stāties doktorantūrā.

Izmēģini profesiju!

Uzņemšanas prasības:
 
Vispārīgie nosacījumi (skatīt šeit)
 

 • Personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību sākot no 2004. gada, konkursa vērtējumu nosaka pēc vērtējuma aprēķināšanas formulas:
   
   
  CE latviešu valodā* (rakstīšana vai tekstveide (1 x 100 = 100)) + CE fizikā līdz 2010. gadam vai CE ķīmijā līdz 2010. gadam, vai CE bioloģijā līdz 2010. gadam (zināšanas un pamatprasmes (7 x 100 = 700) + situāciju analīze (1 x 100 = 100)), vai CE fizikā no 2011. gada, vai CE ķīmijā no 2011. gada, vai CE bioloģijā no 2011. gada (zināšanas un pamatprasmes (6,5 x 100 = 650) + zināšanu lietojums standartsituācijās (0,5 x 100 = 50) + zināšanu lietojums nestandarta situācijās (0,5 x 100 = 50) + pētnieciskā darbība, veicot eksperimentu (0,5 x 100 = 50)), + CE angļu valodā vai CE franču valodā, vai CE vācu valodā (klausīšanās (0,2 x 100 = 20) + lasīšana (0,2 x 100 = 20) + runāšana (0,2 x 100 = 20) + valodas lietojums (0,2 x 100 = 20) + rakstīšana (0,2 x 100 = 20));
   
 •  Personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004. gadam (neieskaitot), kā arī personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs vai personām ar īpašām vajadzībām, konkursa vērtējumu nosaka pēc vērtējuma aprēķināšanas formulas:
   
   
   vidējās izglītības dokumenta gada vidējā atzīme latviešu valodā un literatūrā (15 x 10 = 150) + vidējās izglītības dokumenta gada atzīme ķīmijā vai bioloģijā, vai dabaszinībās (50 x 10 = 500) + vidējās izglītības dokumenta gada atzīme angļu valodā vai franču valodā, vai vācu valodā (15 x 10 = 150) + vidējās izglītības dokumenta gada vidējā atzīme noteiktos mācību priekšmetos (20 x 10 = 200);

Īpaši nosacījumi: vidējās izglītības dokumentā jābūt sekmīgam (ne zemākam par 4) vērtējumam 1) fizikā, bioloģijā, ķīmijā vai 2) dabaszinībās;

Papildu punkti:
 LU Jauno mediķu skolas absolventi 2013. un 2014. gadā, kuri saņēmuši sertifikātu, papildus iegūst 10 punktus. LU Jauno mediķu skolas absolventi 2011. un 2012. gadā, kuri saņēmuši sertifikātu, papildus iegūst 5 punktus;

Priekšrocības: Latvijas valsts vai starptautiskās ķīmijas vai bioloģijas olimpiādes 1.–3. pakāpes ieguvējiem 2013. un 2014. gadā.

*
Līdz  2011. gadam – CE latviešu valodā un literatūrā
No 2012. gada – CE latviešu valodā